جمال شورجه که پس از عارضه مغزی ادامه سیر درمان خود را در منزل ادامه می دهد؛ به گفته تهیه‌کننده سریال «موسی (ع)»حال عمومی وی در حال حاضر رو به بهبود است.

او در پاسخ به این پرسش که آیا پیش تولید سریال «حضرت موسی (ع)»متوقف خواهد بود نیز توضیح داد:خوشبختانه کار ما متوقف نشده است. در حال حاضر حال عمومی آقای شورجه خوب است و از مشاوره‌های ایشان برای ادامه کار و انتخاب بازیگران استفاده می‌کنیم.

وی در پایان گفت:در حال حاضر در حال گمانه زنی و بررسی انتخاب نوع بازیگران هستیم که آیا از حرفه‌ای استفاده کنیم یا هنرمندان غیرحرفه‌ای و یا آماتور.

جمال شورجه کارگردان فیلم‌هایی چون «سی و سه روز»و «شب دهم»است و این روزها مجموعه «حضرت موسی (ع)»را برای تلویزیون در پیش تولید دارد.