هرچه به ايام راهپيمايي عظيم مردمي اربعين سيدالشهدا نزديك‌تر مي‌شويم، فعاليت جشنواره بين‌المللي فيلم و عكس «مسير عشق»نيز فشرده‌تر مي‌شود...

محمدصادق عابديني

هرچه به ايام راهپيمايي عظيم مردمي اربعين سيدالشهدا نزديكتر ميشويم، فعاليت جشنواره بينالمللي فيلم و عكس «مسير عشق»نيز فشردهتر ميشود؛ جشنوارهاي كه قرار است همزمان با اين حركت بزرگ مردمي در شهرهاي مشهد مقدس در ايران و كربلاي معلي در عراق برگزار شود. در روزهاي اخير حرف و حديثهايي درباره امكان تعطيلي اين جشنواره منتشر شده بود، به همين مناسبت و براي جويا شدن از روند برگزاري جشنواره گفت و گوي كوتاهي با سيد احمدميرعلايي، دبير جشنواره «مسير عشق»داشتهايم.

گفته شدهاست جشنواره به خاطر حمايت نشدن از سوي حاميانش، ممكن است تعطيل شود، اين موضوع صحت دارد؟

نه اصلاً. اينجور صحبتها شايعه است. البته تلاشهايمان براي جلب كمك كساني كه وظيفهشان حمايت از رخدادهايي است، ادامه دارد و همه دستاندركاران جشنواره تمام قد در حال تلاش هستند كه «مسير عاشقي»به خوبي برگزار شود.

جشنواره در چه مرحله است؟

الحمدلله همهچيز خوب پيش رفته است؛ از اعلام فراخوان تا ثبتنام و ارسال آثار به خصوص از خارج از كشور كه تا كنون بيش از 777 اثر از هنرمندان بيش از 82 كشور ثبتنام و براي حضور در جشنواره اعلام آمادگي كردهاند. به نظر ميرسد جشنواره مسير عشق ميتواند وفاق خوبي ميان هنرمندان در سطح بينالمللي ايجاد كند.

اگر در روزهاي باقيمانده تا آغاز جشنواره، حاميان نتوانند تعهداتشان را انجام دهند، چه؟

شايد بگويند چون پول نرسد بايد جشنواره را سطحي برگزار كنيم. ولي همانطور كه در جايي هم صحبت كردم، به اميد خدا جشنواره را با رعايت تمامي استانداردهاي يك جشنواره بينالمللي برگزار خواهيم كرد. اين جشنواره موضوع ارزشمندي دارد و مورد توجه همه انسانها است كه به دنبال حقيقت هستند. با عنايت سيدالشهدا، انشاءالله كار را به بهترين شكل ممكن انجام خواهيم داد.

عراق نيز در برگزاري جشنواره مسير عشق مشاركت دارد؟

بله. دولت عراق با وجود همه گرفتارييهايي كه دارد، پاي كار آمده و همه امكاناتش را در اختيار جشنواره قرار دادهاست، ولي در ايران هنوز از مراكزي كه قرار است حمايت كنند نتيجه قابلاتكایی نگرفتهايم. انشاءالله در روزهاي آينده اين اتفاق هم بيفتد.

بهتر نبود براي اولين دوره، در شاخههاي كمتري كار را انجام ميداديد و براي دورههاي بعدي «مسير عشق»دست به گسترش جشنواره ميزديد؟

سؤال خوبي است. ما تلاش كردهايم بدانيم چه مقدار و چقدر آثار سمعي و بصري طي 40سال بعد از انقلاب با اين موضوع توليد شدهاست! در گام اول هم سراغ سينما و عكس رفتهايم. اتفاقاً بسياري از هنرمندان در خارج از كشور پيشنهاد ميدادند كه كار را گسترهتر انجام دهيم، زيرا در سراسر دنيا هنرمندان زيادي هستند كه عرض ارادتشان را به امامحسين(ع) در هنرشان ظاهر كردهاند. در سال آتي و سالهاي بعد از آن شاهد گسترش شاخههاي بيشتر هنري جشنواره «مسير عشق»خواهيم بود.

شاخههاي هنرياي كه قرار است در دورههاي بعدي به جشنواره اضافه شوند، مشخص شدهاست؟

در شوراي سياستگذاري جشنواره درباره رشتههاي مختلف هنري بحث كردهايم، بعد از برگزاري جشنواره و با بررسيهاي بيشتر براي دوره بعدي، شاخه جديد هنرياي را معرفي ميكنيم.

بازتابهاي خارجي چطور بوده است؟

استقبال خوبي از سوي فعالان هنري در خارج از كشور صورت گرفتهاست، آنها ميگويند بايد جشنواره مركزياي براي تبادلنظر، افكار و ارتباط هنرمنداني كه درباره سيدالشهدا(ع) كار توليد كردهاند، ايجاد شود. هنرمنداني كه از خارج كشور با جشنواره ارتباط برقرار كردهاند، پيشنهاد دادهاند با توجه به اينكه سينما محدود است، هنرمندان از ساير رشتههاي هنري نيز جمع شوند تا يك جامعه هنري را شكل داد. يكي از اهداف جشنواره نيز همين است كه بتوانيم ارتباط ميان هنرمندان را ايجاد كنيم و فلسفه ثابتبودن دبيرخانه و ايجاد دبيرخانه دائمي براي جشنواره مسير عشق نيز به منظور پيگيري همين هدف است.

اين ارتباط چه تأثيرات و نتايجي خواهد داشت؟

تأثيرات مختلفي را ميشود متصور شد. براي نمونه ما ميتوانيم در همين برقراري ارتباط از هنرمندان بخواهيم درباره موضوعات خاص، با امكاناتي كه امروزه هست مانند موبايل، اثر توليد كنند و از فضاي مجازي در مسير مطلوب استفاده كنند. به فاجعه مناسك حج نگاه كنيد! دست ما در اين زمينه از دسترسي به اخبار خارج از كشور و احوال ساير حجاج ديگر كشورها خالي بود و اخبار را ديگران براي ما مديريت ميكردند يا درباره نامه حضرت آقا به جوانان غربي، چقدر اين نامه انعكاس داشت؟ و چه كسي توانست تأثير آن را تخمين بزند؟! ما با ارتباطي كه با هنرمندان در سراسر جهان پيدا ميكنيم ميتوانيم در اينگونه موارد از آنها ياري بطليم و هر كدام را به عنوان پايگاهي براي تبادل اينگونه اخبار بدانيم. الان موضوعاتي مانند اسلامهراسي، داعش و معرفي رابطه اسلام و داعش مطرح است، خبرگزاريهاي داخلي ما در داخل ايران محدود هستند و خبرگزاريهاي معاند خارجي نيز حسب سياست استعماري و صهيوني خود سعي در محدود كردن ما دارند. ما تلاش داريم در يك حركت خودجوش و كار تميز كه مورد تأكيد مقام معظم رهبري و در مسير اهداف عاليه نظام است، ارتباطي با مخاطبان جشنواره در سراسر جهان پيدا كنيم و آنها را براي رسيدن به اين هدف همراه كنيم.

پيشزمينههاي برقراري اين ارتباط چيست؟

هماكنون سينماي ايران قلههايي را در جشنوارههاي مختلف سينمايي كسب كرده و اعتباري را به دست آورده است. بايد از اين اعتبار براي پيشبرد اهداف انقلاب اسلامي به خوبي استفاده كنيم. همين موضوع شهيد محسن حججي، ميتواند تأثير جهاني روي انسانهايي كه دنبال انسانيت هستند، بگذارد. امروز بايد به دنبال نياز جامعه انساني باشيم و بخش اهم اين نياز در حماسه انساني عاشورا وجود دارد. اگر اين حماسه به خوبي معرفي شود، شاهد اتفاقات بزرگي در دنيا خواهيم بود. به همين منظور در جريان برگزاري جشنواره «مسير عشق»چندين نشست و سمينار در نظر گرفته شدهاست و به آسيبشناسي و رفع موانع و نگرانيهاي موجود براي هنرمنداني كه بخواهند در اين موضوع فعاليت كنند، پرداخته ميشود.

چقدر به موفقيت جشنواره «مسير عشق»ايمان داريد؟

هر مشكلي را ميتوان با كليد عاشورا باز كرد و اگر در مسير كربلا حركت كنيم، شاهد راهگشايي خواهيم بود. طبق روايتي معتبر از معصومين، خون سيدالشهدا(ع) اسلام را زنده نگهداشته و نشانه آن در حوادثي مانند انقلاب اسلامي و دفاع مقدس مشخص است. با بررسي سينماي امروز جهان حتماً به اين نتيجه ميرسيم، اگرچه از نظر ساختار هر روز بيشتر به سمت تنوع ميرود، اما در محتوا به بيراهه رفته و دچار مباحثي مانند تجارت و تقاضاي بازار شده است. در صورتي كه نياز بايد امروز جاي تقاضا را بگيرد و نياز انسانها به انسانيت را ميتوانیم با هدايت نگاه هنرمندان به قيام حضرت سيدالشهدا(ع) برطرف كنيم. حضرت امامحسين(ع) و قيام عاشورا هر جا كه بشر به مشكل خوردهاست راهحل ارائه دادهاند.